Posts by Pelor

  Drodzy Czarodzieje,


  rozpoczynamy z przytupem nowy rok 2020 i na początek jak co roku zaczynamy od święta szkoły lodu.

  Od 21 stycznia do 28 stycznia możecie spodziewać się następujących zmian:

  1. W Koroneksie znajdziecie przedmioty związane ze szkołą lodu
  2. Do złowienia będzie rekin szkoły lodu
  3. Aktywowany zostanie Taliobój szkoły lodu. Tym samym możecie zebrać kolejne części do Ultymatywnych Rąk Przeznaczenia.

  Życzymy powodzenia!

  Wasz Team Wizard101

  Drodzy Czarodzieje,


  mamy nadzieję, że te święta miną wam w przyjaznej atmosferze.

  Aby lepiej wam się grało, w drugi dzień świąt, czyli jutro 26 grudnia, odbędzie się Happy Hour.

  Za każdym razem, kiedy kupicie korony, otrzymacie ich 25% 30% 35% aż 40% więcej koron.

  Taka oferta nie powtórzy się za szybko, a już na pewno nie w tym roku.


  Wasz Team Wizard101

  Drodzy Czarodzieje,


  jak co roku, jesteśmy na etapie świąt, kiedy to zbieramy się wszyscy ze swoimi rodzinami czy znajomymi i odpoczywamy. Tym samym informujemy, że od dziś, do 2 stycznia 2020 roku aktywność Zespołu Wizard101.pl może być mniejsza niż zwykle, w związku z powyższym odpowiedź może pojawić się z opóźnieniem.

  Chcielibyśmy złożyć wam również życzenia z okazji świąt.


  Staropolskim obyczajem,

  kiedy w Wigilię gwiazda wstaje,

  Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,

  wszyscy wszystkim ślą życzenia.

  Przy tej pięknej sposobności

  i my życzymy wam radości,

  aby wszystkim się darzyło,

  z roku na rok lepiej było!


  Wasz Team Wizard101

  Drodzy Czarodzieje,


  już jutro (5 grudnia) przez cały dzień będzie trwać Happy Hour.

  Za każdym razem, kiedy kupicie korony, otrzymacie dodatkowo 25% więcej.


  Wasz Team Wizard101

  Drodzy Czarodzieje,


  w dniach 03.12.2019 - 07.01.2020 rozpoczynamy święta Bożego Narodzenia w Wizard101.


  Zmieni się Koroneks oraz wygląd Wizard City w niektórych miejscach.

  W Dzielnicy Handlowej możecie spotkać ponownie Feliksa.


  Śledźcie kolejne wątki, aby zobaczyć, kiedy pojawią się kolejne rzeczy (m.in bonusy dla członków Klubu).


  P.S. Przygotujcie się na konkurs(y).


  Wasz Team Wizard101

  Drodzy Czarodzieje,


  po miesiącu czasu od ostatniej rotacji Pakietów Akcyjnych nadeszła pora na zmianę.

  Oprócz Pakietów akcyjnych "Mruczywąsa" oraz "Klejnotów" (te zmienią się za jakiś czas) pozostałe pakiety akcyjne zostały zastąpione poniższymi

  1. Magik Walki
  2. Odkrywca Polaris
  3. Majestatyczny
  4. Miraż
  5. Olimp
  6. Zimorodek

  Wasz Team Wizard101

  Drodzy Czarodzieje,


  od dziś 26.11 do 03.12 trwa Święto Dziękczynienia.

  Hanna Jeśliść czekać na was będzie jak co roku w Dzielnicy Handlowej Wizard City.


  Możliwe, że Koroneks również ulegnie zmianie.


  Wasz Team Wizard101

  Drodzy Czarodzieje,


  już jutro (14 listopada) przez cały dzień będzie trwać Happy Hour.

  Za każdym razem, kiedy kupicie korony, otrzymacie dodatkowo 25% więcej.


  Wasz Team Wizard101

  Drodzy gracze,


  informujemy, że data i godzina przerwy uległa zmianie.

  Przerwa została przeniesiona na poniedziałek 28 października godz 6:00, a koniec będzie o godzinie 9:00.


  Przepraszamy za zmianę i dziękujemy za zrozumienie!


  Wasz Team Wizard101

  Drodzy Czarodzieje,


  od dziś, 22 października, do 5 listopada rozpoczynamy świętowanie Halloween.

  Ponownie możecie wziąć udział w evencie i jeśli wcześniej nie ukończyliście zadań od Jacka Zadusznego, nie zrobiliście zadań w Nawiedzonej Jaskini (a wiemy, że na pewno nie zrobiliście na 7 postaci, jeśli została utworzona), to od 1 listopada będziecie mogli to nadrobić. Podobnie jak ukończenie wież w Kruczym Gaju.

  Przed tym, w Dzielnicy Handlowej znajdziecie NPC oferującego przedmioty związane z Halloween.


  Koroneks prawdopodobnie ulegnie zmianie niedługo później.


  Wasz Team Wizard101

  Drodzy Czarodzieje,


  w najbliższą niedzielę, 27 28 października w godzinach 1:30 - 2:15 6:00 - 9:00 trwać będzie przerwa konserwacyjna.

  W czasie przerwy będą trwały prace związane z siecią.


  Przepraszamy za utrudnienia!

  Wasz Team Wizard101

  Drodzy Czarodzieje,


  już jutro (20 października) przez cały dzień będzie trwać Happy Hour.

  Za każdym razem, kiedy kupicie korony, otrzymacie dodatkowo 25% więcej.


  Jako, że Halloween za niecałe 2 tygodnie to raczej nie spodziewajcie się drugiego w okolicach tego święta.


  Wasz Team Wizard101

  Warunki uczestnictwa


  Poniższe Warunki Uczestnictwa regulują przebieg konkursu 'Wizard101 Halloween Contest' ("konkurs"), organizowanego przez Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Niemcy ("Gameforge").


  1. Uprawnienie do uczestnictwa, uczestnicy i uczestnictwo

  1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Do uczestnictwa uprawniony jest każdy pełnoletni użytkownik ze stałym miejscem zamieszkania w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiadający zgodnie z Ogólnymi Warunkami Użytkowania własne i aktywne konto użytkownika na wizard101.gameforge.com ("konto"). Pracownicy firmy Gameforge, przedsiębiorstw powiązanych z firmą Gameforge oraz ich bliscy mają prawo do uczestnictwa, ale nie do nagrody.
  2. "Uczestnikiem" jest każda osoba uprawniona do uczestnictwa w myśl ust. 1, która w okresie między 14.10.2019 a 21.10.2019, godz. 23:59 CEST ("czas trwania konkursu") podejmie działanie opisane poniżej w ust. 3.
  3. Przedmiotem uczestnictwa jest analogowe lub cyfrowe pokolorowanie jednego z dostępnych na stronie http://pl.wizard101.gameforge.…101/pl/game/media/colorme szablonów ("Obrazek") i wysłanie tego obrazka zgodnie z następującymi wytycznymi ("zgłoszenie"):
   1. Obrazek w formacie .JPG- lub .PNG należy wysłać na adres halloween2019@wizard101.co.uk z adresu e-mail przypisanego do konta, wpisując w temacie wiadomości 'Wizard101 Halloween Contest 2019'.
   2. W tym e-mailu należy podać dodatkowo przypisany do konta nick oraz przynależną Społeczność.
  4. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. Zgłoszenia nadesłane poza czasem trwania konkursu oraz zgłoszenia wielokrotne, w tym zgłoszenia powiązane z różnymi kontami, nie będą uwzględniane.


  2. Zwycięzcy i nagrody

  1. Gameforge przez wewnętrzne głosowanie jury wybierze z spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń spełniających wymogi regulaminu z każdej Społeczności trzy obrazki. "Zwycięzcami" zostanie 21 uczestników, autorów obrazków, przy czym uplasowanie zwycięzców w każdej Społeczności zostanie określone przez ilości oddanych głosów przez jury.
  2. Gameforge poinformuje zwycięzców o wygranej do dnia 22.10.2019, wysyłając wiadomość na adres e-mail użyty do nadesłania zgłoszenia ("powiadomienie").
  3. Poza tym Gameforge opublikuje ("prezentacja") przysłane przez nich obrazki od 22.10.2019, podając ich nicki oraz Społeczność przez oznaczenie na własnych stronach internetowych (łącznie z forum) oraz na prowadzonych przez Gameforge stronach internetowych w mediach społecznościowych Facebook (łącznie "strony Gameforge").
  4. Zwycięzcy otrzymają nagrody zgodnie z informacjami z ogłoszenia o konkursie.
  5. Jeśli nagrody składają się z nagród rzeczowych, wysyłanie ich rozpocznie się od dnia 29.10.2019 za pośrednictwem wyznaczonego przez Gameforge wykonawcy usług odpowiedzialnego za ich dostarczenie ("dostawca"), a ich wysłanie wymaga podania aktualnego adresu pocztowego w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego. ("adres"). W powiadomieniu Gameforge poprosi każdego zwycięzcę o udzielenie informacji o adresie w odpowiedzi ("wiadomość") na powiadomienie najpóźniej do 28.10.2019, godz. 23:59 CEST. Wiadomości, które dotrą do Gameforge za późno lub nie dotrą w ogóle, skutkują wygaśnięciem roszczenia o nagrodę.
  6. Z chwilą przekazania nagród rzeczowych dostawcy, Gameforge uznaje je jako doręczone do zwycięzców. Zwycięzca ponosi odpowiedzialność za sytuację, w której nie można dostarczyć mu nagrody rzeczowej ze względu na błędnie podany przez niego adres. Firma Gameforge nie jest zobowiązana w tym przypadku do ponowienia próby dostarczenia nagrody.
  7. Jeśli nagrody mają postać treści cyfrowych, zostaną one przypisane do konta zwycięzcy od 28.10.2019. Jeśli zwycięzca zgodnie z informacjami z ogłoszenia o konkursie posiada możliwość wyboru, powiadamia on najpierw o swoim wyborze Gameforge w odpowiedzi na powiadomienie.
  8. Wypłata gotówki i/lub równowartości nagrody w postaci nagród rzeczowych, a także wymiana i/lub przekazanie nagrody osobom trzecim są wykluczone.


  3. Prawa użytkowania i zwolnienie od odpowiedzialności

  W ramach uczestnictwa w konkursie Gameforge nieodpłatnie przyznaje uczestnikowi w niezbędnym do tego zakresie niewyłączne i odwołalne prawo do wykorzystania chronionych prawem elementów Wizard101 do zrobienia obrazka i wykonania zgłoszenia. Gameforge zastrzega sobie wszelkie prawa, o ile niniejsze warunki uczestnictwa nie przyznają wyraźnie praw użytkowania.


  4. Ochrona danych

  1. Gameforge będzie przetwarzać dane osobowe podane przez uczestników (są to dane konta, np. nick, adres e-mail, adres podany przez zwycięzców) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu (dotyczy to także sprawdzenia uprawnień do uczestnictwa i przestrzegania zasad (pkt 6 ust. 2), oraz przesłania nagród i związanego z nim przekazania dostawcy adresu do doręczenia, wysłania powiadomienia oraz prezentacji).
  2. Zgromadzone dane osobowe będą zapisywane na czas trwania konkursu, a potem usuwane. Usuwanie to nie obejmuje prezentacji, która ze względów przejrzystości będzie dostępna bez ograniczenia czasowego. Jeśli określone przez prawo terminy przechowywania danych przewidują przechowywanie wykraczające poza te ramy, odpowiednie dane będą kasowane najpóźniej po upływie tych terminów i przetwarzane wyłącznie w celu ich dotrzymania.
  3. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Gameforge można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych (zwłaszcza w podpunkcie 3.9 dotyczącym organizacji konkursów z nagrodami i związanych z nimi podstaw prawnych, a także punkcie 6 określającym prawa osoby, której dane dotyczą).


  5. Odpowiedzialność

  Firma Gameforge, jej organy, pracownicy i osoby wykonujące zobowiązania firmy ponoszą odpowiedzialność, niezależnie od powodu prawnego, wyłącznie za działania umyślne i rażące niedbalstwo, natomiast przy lekkim niedbalstwie ponoszą odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, z ograniczeniem do możliwych do przewidzenia szkód, o ile nie zaprzeczają one niebezwzględnie obowiązującym przepisom zastosowanego prawa. Powyższe ograniczenia nie obowiązują w przypadku spowodowania zagrożenia dla życia, uszkodzenia ciała lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu.


  6. Postanowienia końcowe

  Poprzez nadesłanie zgłoszenia uczestnik akceptuje niniejsze Warunki Uczestnictwa.

  Oprócz Warunków Uczestnictwa obowiązują takżeOgólne Warunki Użytkowania (wspólnie "zasady").

  Jeżeli uczestnik złamie zasady lub zostanie to stwierdzone w późniejszym czasie, Gameforge może odwołać jego uprawnienie do uczestnictwa.

  Gameforge zastrzega sobie ponadto prawo przedwczesnego zakończenia konkursu przed upływem czasu trwania z ważnych powodów. Do ważnych powodów zalicza się przede wszystkim niemożność przeprowadzenia konkursu z powodu technicznych, organizacyjnych lub prawnych problemów.

  Zastosowanie mają przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów CISG oraz przepisów referencyjnych międzynarodowego prawa prywatnego. W przypadku gdy zwyczajowym miejscem pobytu uczestnika w trakcie uczestniczenia w konkursie jest inny kraj wewnątrz Unii Europejskiej, wyżej dokonany wybór prawa nie narusza stosowania wyboru koniecznych przepisów prawa danego kraju.

  Nieskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. W miejscu nieskutecznego postanowienia obowiązuje przepis ustawowy.

  2019-09-25_WIZ_Halloween_event_557x334.jpg


  Droga społeczności,

  jako, że Halloween się zbliża, chcemy zacząć już teraz nastrój tego wydarzenia!


  Pobierzcie malowankę z postacią ze strony malowanek.

  Następnie ją wydrukujcie bądź otwórzcie w edytorze grafiki komputera i uczyńcie ją straszną jak na Halloween, a potem prześlijcie do nas!

  Adres e-mail do wysłania zgłoszeń: halloween2019@wizard101.co.uk


  Zgłoszenia przyjmować będziemy od 14 października 2019 roku (poniedziałek) godziny 0:01 do 21 października (także poniedziałek) godziny 23:59.


  Jury GF wybierze zwycięskie zgłoszenia.

  Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 22 października, otrzymają także na maila wiadomość, na którą będą musieli odpowiedzieć, aby potwierdzić wygraną.


  Nagrody:

  1. Pierwsze miejsce w klasyfikacji krajowej (7 zwycięzców) otrzyma kubek z motywem gry Wizard101, podkładkę pod myszkę oraz wybrany pakiet akcyjny (oprócz nowszych, niedostępnych jeszcze w Europie wraz z 30-dniowym członkostwem Klubu Wizard 101
  2. Drugie miejsce w klasyfikacji krajowej (7 zwycięzców) otrzyma podkładkę pod mysz, smycz na klucze, 3 pakiety kart wg ich wyboru (oprócz najnowszych, które nie są dostępne w Europie) oraz tydzień (7 dni) członkostwa klubu Wizard 101
  3. Trzecie miejsce w klasyfikacji krajowej (7 zwycięzców) otrzyma 3 pakiety kart wg ich wyboru (oprócz najnowszych, które nie są dostępne w Europie).

  Odpowiedzi na maila należy udzielić do 28 października (termin nieprzekraczalny), po tym czasie nagroda przepada.


  Przygotujcie wasze stoły rzemieślnicze kreatywności!


  Wasz Team Wizard101

  Drodzy Czarodzieje,


  już dziś (20 września) przez cały dzień będzie trwać Happy Hour.

  Za każdym razem, kiedy kupicie korony, otrzymacie dodatkowo 25% więcej.


  Wasz Team Wizard101