Η μάχη των απαντήσεων-Post Battle

 • tasos444 | 310

  Erin EagleCaller | 257

  akzevs *balance* | 236

  Fred-o Espressο:star_:| 184

  misdeed | 167

  Jenny | 156:enchantment:

  Mellow:incPetStats:| 155
  Magician |Dark Knight | 93
  ArhsGrothia | 52
  theamazingbrian *death* | 35
  Ntalia <3 | 11
  CrushRush | 10
  Νicolas DragonDay | 10
  Filippos | 10
  KSwtikouLA*storm* | 10

  Umbraking | 6
  Zaizm | 4
  alikoss:storm:| 3

  evstav | 3

  random | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious| 1

  Medusa | 1