Η μάχη των απαντήσεων-Post Battle

 • *balance* akzevs *balance* | 188

  Erin EagleCaller | 184
  tasos444 | 166
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 110

  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 92
  :critical:Magician | 60
  ArhsGrothia | 52
  Jenny | 39

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

 • *balance* akzevs *balance* | 188

  Erin EagleCaller | 184

  tasos444 | 166

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152

  misdeed | 111

  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 92

  :critical:Magician | 60

  ArhsGrothia | 52

  Jenny | 39

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

 • *balance* akzevs *balance* | 189

  Erin EagleCaller | 184
  tasos444 | 166
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 111
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 92

  :critical:Magician | 60
  ArhsGrothia | 52
  Jenny | 39
  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  Un Saludo,  :world_KT:*balance*:balance:Akzevs:balance:*balance*:world_KT:

  balanceuzfe4.png129balanceuzfe4.png • *balance* akzevs *balance* | 189

  Erin EagleCaller | 184
  tasos444 | 167
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 111
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 92

  :critical:Magician | 60
  ArhsGrothia | 52
  Jenny | 39
  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  GREECE


  *ice* :ice:Λόγκαν Λάμση Παγετού lvl130 :ice: *ice*


  *death* :death:Κρις Άσμα Θανάτου lvl130 :death: *death*


  *storm* :storm: Νέιθαν Λάμψη Γερακιού lvl130 :storm: *storm*


  *ice* :ice: ΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΛΙΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΝΙΓΕΙΣ :ice: *ice*

  Check out my youtube channel-> Logan IceGlare

 • *balance* akzevs *balance* | 189

  Erin EagleCaller | 184
  tasos444 | 167
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 112
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 92

  :critical:Magician | 60
  ArhsGrothia | 52
  Jenny | 39
  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

 • *balance* akzevs *balance* | 189

  Erin EagleCaller | 184

  tasos444 | 167
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 112
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 92

  :critical:Magician | 61

  ArhsGrothia | 52
  Jenny | 39
  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  :myth:*myth*Για να επηρεάσεις το μέλλον, πρέπει να γνωρίζεις το παρελθόν*myth*:myth:

  ikiH94xjTO23Kbyex2Y_6A.png

 • *balance* akzevs *balance* | 189

  Erin EagleCaller | 184

  tasos444 | 167
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 113
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 92
  :critical:Magician | 61

  ArhsGrothia | 52
  Jenny | 39
  theamazingbrian | 34
  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

 • *balance* akzevs *balance* | 189

  Erin EagleCaller | 184

  tasos444 | 167
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 113
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 93
  :critical:Magician | 61

  ArhsGrothia | 52
  Jenny | 39
  theamazingbrian | 34
  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  13837-fred-png


  Φρεντ Νόμισμα Ιστορίας

  :myth: lvl 130 :myth:


  :star_: Επισκεφθείτε το κανάλι μου για ταινίες, σειρές, διαγωνισμούς και πολλά ακόμα :star_:

  :flg_gr: :flg_gr: :flg_gr:

 • *balance* akzevs *balance* | 190

  Erin EagleCaller | 184

  tasos444 | 167
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 113
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 93
  :critical:Magician | 61

  ArhsGrothia | 52
  Jenny | 39
  theamazingbrian | 34
  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  Un Saludo,  :world_KT:*balance*:balance:Akzevs:balance:*balance*:world_KT:

  balanceuzfe4.png129balanceuzfe4.png • *balance* akzevs *balance* | 190

  Erin EagleCaller | 185

  tasos444 | 167
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 113
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 93
  :critical:Magician | 61
  ArhsGrothia | 52

  Jenny | 39
  theamazingbrian | 34
  <3 Ntalia <3 |11
  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

 • *balance* akzevs *balance* | 190

  Erin EagleCaller | 185

  tasos444 | 167
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 113
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 94
  :critical:Magician | 61
  ArhsGrothia | 52

  Jenny | 39
  theamazingbrian | 34
  <3 Ntalia <3 |11
  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  13837-fred-png


  Φρεντ Νόμισμα Ιστορίας

  :myth: lvl 130 :myth:


  :star_: Επισκεφθείτε το κανάλι μου για ταινίες, σειρές, διαγωνισμούς και πολλά ακόμα :star_:

  :flg_gr: :flg_gr: :flg_gr:

 • *balance* akzevs *balance* | 190

  Erin EagleCaller | 185

  tasos444 | 167
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 113
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 94
  :critical:Magician | 61
  ArhsGrothia | 52

  Jenny | 39
  theamazingbrian | 34
  <3 Ntalia <3 |11
  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  Un Saludo,  :world_KT:*balance*:balance:Akzevs:balance:*balance*:world_KT:

  balanceuzfe4.png129balanceuzfe4.png • *balance* akzevs *balance* | 190

  Erin EagleCaller | 186

  tasos444 | 167
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 113
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 94
  :critical:Magician | 61
  ArhsGrothia | 52
  Jenny | 39

  theamazingbrian | 34
  <3 Ntalia <3 |11
  CrushRush |10
  Νicolas DragonDay | 10

  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

 • *balance* akzevs *balance* | 191

  Erin EagleCaller | 186

  tasos444 | 167
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 113
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 94
  :critical:Magician | 61
  ArhsGrothia | 52
  Jenny | 39

  theamazingbrian | 34
  <3 Ntalia <3 |11
  CrushRush |10
  Νicolas DragonDay | 10
  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  Un Saludo,  :world_KT:*balance*:balance:Akzevs:balance:*balance*:world_KT:

  balanceuzfe4.png129balanceuzfe4.png • *balance* akzevs *balance* | 191

  Erin EagleCaller | 186

  tasos444 | 167
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 113
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 94
  :critical:Magician | 62

  ArhsGrothia | 52
  Jenny | 39

  theamazingbrian | 34
  <3 Ntalia <3 |11
  CrushRush |10
  Νicolas DragonDay | 10
  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  :myth:*myth*Για να επηρεάσεις το μέλλον, πρέπει να γνωρίζεις το παρελθόν*myth*:myth:

  ikiH94xjTO23Kbyex2Y_6A.png

 • *balance* akzevs *balance* | 192

  Erin EagleCaller | 186

  tasos444 | 167
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 113
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 94
  :critical:Magician | 62

  ArhsGrothia | 52
  Jenny | 39

  theamazingbrian | 34
  <3 Ntalia <3 |11
  CrushRush |10
  Νicolas DragonDay | 10
  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  Un Saludo,  :world_KT:*balance*:balance:Akzevs:balance:*balance*:world_KT:

  balanceuzfe4.png129balanceuzfe4.png • *balance* akzevs *balance* | 192

  Erin EagleCaller | 186

  tasos444 | 168
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 113
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 94
  :critical:Magician | 62

  ArhsGrothia | 52
  Jenny | 39

  theamazingbrian | 34
  <3 Ntalia <3 |11
  CrushRush |10
  Νicolas DragonDay | 10
  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  GREECE


  *ice* :ice:Λόγκαν Λάμση Παγετού lvl130 :ice: *ice*


  *death* :death:Κρις Άσμα Θανάτου lvl130 :death: *death*


  *storm* :storm: Νέιθαν Λάμψη Γερακιού lvl130 :storm: *storm*


  *ice* :ice: ΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΛΙΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΝΙΓΕΙΣ :ice: *ice*

  Check out my youtube channel-> Logan IceGlare

 • *balance* akzevs *balance* | 192

  Erin EagleCaller | 186

  tasos444 | 168
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 113
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 95
  :critical:Magician | 62

  ArhsGrothia | 52
  Jenny | 39

  theamazingbrian | 34
  <3 Ntalia <3 |11
  CrushRush |10
  Νicolas DragonDay | 10
  Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  13837-fred-png


  Φρεντ Νόμισμα Ιστορίας

  :myth: lvl 130 :myth:


  :star_: Επισκεφθείτε το κανάλι μου για ταινίες, σειρές, διαγωνισμούς και πολλά ακόμα :star_:

  :flg_gr: :flg_gr: :flg_gr:

 • *balance* akzevs *balance* | 193

  Erin EagleCaller | 186

  tasos444 | 168
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 152
  misdeed | 113
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 95
  :critical:Magician | 62

  ArhsGrothia | 52
  Jenny | 39

  theamazingbrian | 34
  <3 Ntalia <3 |11
  CrushRush |10
  Νicolas DragonDay | 10
  Filippos | 10
  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  Un Saludo,  :world_KT:*balance*:balance:Akzevs:balance:*balance*:world_KT:

  balanceuzfe4.png129balanceuzfe4.png • *balance* akzevs *balance* | 193

  Erin EagleCaller | 186

  tasos444 | 168
  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 153
  misdeed | 113
  :star_:Fred-o Espressο:star_:| 95
  :critical:Magician | 62

  ArhsGrothia | 52
  Jenny | 39

  theamazingbrian | 34
  <3 Ntalia <3 |11
  CrushRush |10
  Νicolas DragonDay | 10
  Filippos | 10
  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1