Η μάχη των απαντήσεων-Post Battle

 • Erin EagleCaller | 180

  *balance* akzevs *balance* | 166

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 111

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  Jenny | 39

  :ambrose_01:Fred-o Espresso| 38

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | Filippos | 10

  KSwtikouLA | Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | PlaVious| Medusa| 1

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 167

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 112

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  Jenny | 39

  :ambrose_01:Fred-o Espresso| 38

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | Filippos | 10

  KSwtikouLA | Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | PlaVious| Medusa| 1

  GREECE


  *ice* :ice:Λόγκαν Λάμση Παγετού lvl130 :ice: *ice*


  *death* :death:Κρις Άσμα Θανάτου lvl130 :death: *death*


  *storm* :storm: Νέιθαν Λάμψη Γερακιού lvl130 :storm: *storm*


  *ice* :ice: ΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΛΙΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΝΙΓΕΙΣ :ice: *ice*

  Check out my youtube channel-> Logan IceGlare

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 168

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 112

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  Jenny | 39

  :ambrose_01:Fred-o Espresso| 38

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |Νicolas DragonDay | Filippos | 10

  KSwtikouLA | Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | PlaVious| Medusa| 1

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 168

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 113

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  Jenny | 39

  :ambrose_01:Fred-o Espresso| 38

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |Νicolas DragonDay | Filippos | 10

  KSwtikouLA | Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | PlaVious| Medusa| 1

  GREECE


  *ice* :ice:Λόγκαν Λάμση Παγετού lvl130 :ice: *ice*


  *death* :death:Κρις Άσμα Θανάτου lvl130 :death: *death*


  *storm* :storm: Νέιθαν Λάμψη Γερακιού lvl130 :storm: *storm*


  *ice* :ice: ΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΛΙΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΝΙΓΕΙΣ :ice: *ice*

  Check out my youtube channel-> Logan IceGlare

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 168

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 113

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  Jenny | 39

  :ambrose_01:Fred-o Espresso| 39

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  | Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  Halloween_wizard101_de_2011_332bca339d827414cf3cc3c50c2c027f.png


  🎃 Φρεντ Νόμισμα Ιστορίας 🎃

  *myth* lvl 130 *myth*

  Αποτέλεσμα εικόνας για wizard101 halloween doodlesΕπισκεφθείτε το κανάλι μου για ταινίες, σειρές, διαγωνισμούς και πολλά ακόμα Σχετική εικόνα

  :flg_gr: :flg_gr: :flg_gr:

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 169

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 113

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  Jenny | 39

  :ambrose_01:Fred-o Espresso| 39

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  | Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 169

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 114

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  Jenny | 39

  :ambrose_01:Fred-o Espresso| 39

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  | Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  GREECE


  *ice* :ice:Λόγκαν Λάμση Παγετού lvl130 :ice: *ice*


  *death* :death:Κρις Άσμα Θανάτου lvl130 :death: *death*


  *storm* :storm: Νέιθαν Λάμψη Γερακιού lvl130 :storm: *storm*


  *ice* :ice: ΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΛΙΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΝΙΓΕΙΣ :ice: *ice*

  Check out my youtube channel-> Logan IceGlare

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 170

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 114

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  Jenny | 39

  :ambrose_01:Fred-o Espresso| 39

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  | Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 170

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 114

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  :ambrose_01:Fred-o Espresso| 40

  Jenny | 39

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  | Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  Halloween_wizard101_de_2011_332bca339d827414cf3cc3c50c2c027f.png


  🎃 Φρεντ Νόμισμα Ιστορίας 🎃

  *myth* lvl 130 *myth*

  Αποτέλεσμα εικόνας για wizard101 halloween doodlesΕπισκεφθείτε το κανάλι μου για ταινίες, σειρές, διαγωνισμούς και πολλά ακόμα Σχετική εικόνα

  :flg_gr: :flg_gr: :flg_gr:

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 171

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 114

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  :ambrose_01:Fred-o Espresso| 40

  Jenny | 39

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  | Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 171

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 115

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  :ambrose_01:Fred-o Espresso| 40

  Jenny | 39

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  | Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  GREECE


  *ice* :ice:Λόγκαν Λάμση Παγετού lvl130 :ice: *ice*


  *death* :death:Κρις Άσμα Θανάτου lvl130 :death: *death*


  *storm* :storm: Νέιθαν Λάμψη Γερακιού lvl130 :storm: *storm*


  *ice* :ice: ΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΛΙΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΝΙΓΕΙΣ :ice: *ice*

  Check out my youtube channel-> Logan IceGlare

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 172

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 115

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  :ambrose_01:Fred-o Espresso| 40

  Jenny | 39

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  | Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 172

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 115

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  :ambrose_01:Fred-o Espresso| 41

  Jenny | 39

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  | Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  Halloween_wizard101_de_2011_332bca339d827414cf3cc3c50c2c027f.png


  🎃 Φρεντ Νόμισμα Ιστορίας 🎃

  *myth* lvl 130 *myth*

  Αποτέλεσμα εικόνας για wizard101 halloween doodlesΕπισκεφθείτε το κανάλι μου για ταινίες, σειρές, διαγωνισμούς και πολλά ακόμα Σχετική εικόνα

  :flg_gr: :flg_gr: :flg_gr:

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 172

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 116

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  :ambrose_01:Fred-o Espresso| 41

  Jenny | 39

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  | Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  GREECE


  *ice* :ice:Λόγκαν Λάμση Παγετού lvl130 :ice: *ice*


  *death* :death:Κρις Άσμα Θανάτου lvl130 :death: *death*


  *storm* :storm: Νέιθαν Λάμψη Γερακιού lvl130 :storm: *storm*


  *ice* :ice: ΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΛΙΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΝΙΓΕΙΣ :ice: *ice*

  Check out my youtube channel-> Logan IceGlare

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 172

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 116

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  :ambrose_01:Fred-o Espresso| 42

  Jenny | 39

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  | Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  Halloween_wizard101_de_2011_332bca339d827414cf3cc3c50c2c027f.png


  🎃 Φρεντ Νόμισμα Ιστορίας 🎃

  *myth* lvl 130 *myth*

  Αποτέλεσμα εικόνας για wizard101 halloween doodlesΕπισκεφθείτε το κανάλι μου για ταινίες, σειρές, διαγωνισμούς και πολλά ακόμα Σχετική εικόνα

  :flg_gr: :flg_gr: :flg_gr:

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 172

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 117

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  :ambrose_01:Fred-o Espresso| 42

  Jenny | 39

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  | Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  GREECE


  *ice* :ice:Λόγκαν Λάμση Παγετού lvl130 :ice: *ice*


  *death* :death:Κρις Άσμα Θανάτου lvl130 :death: *death*


  *storm* :storm: Νέιθαν Λάμψη Γερακιού lvl130 :storm: *storm*


  *ice* :ice: ΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΛΙΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΝΙΓΕΙΣ :ice: *ice*

  Check out my youtube channel-> Logan IceGlare

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 172

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 117

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  🎃Fred-o Espresso🎃| 43

  Jenny | 39

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  | Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  Halloween_wizard101_de_2011_332bca339d827414cf3cc3c50c2c027f.png


  🎃 Φρεντ Νόμισμα Ιστορίας 🎃

  *myth* lvl 130 *myth*

  Αποτέλεσμα εικόνας για wizard101 halloween doodlesΕπισκεφθείτε το κανάλι μου για ταινίες, σειρές, διαγωνισμούς και πολλά ακόμα Σχετική εικόνα

  :flg_gr: :flg_gr: :flg_gr:

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 172

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 118

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  🎃Fred-o Espresso🎃| 43

  Jenny | 39

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  | Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  GREECE


  *ice* :ice:Λόγκαν Λάμση Παγετού lvl130 :ice: *ice*


  *death* :death:Κρις Άσμα Θανάτου lvl130 :death: *death*


  *storm* :storm: Νέιθαν Λάμψη Γερακιού lvl130 :storm: *storm*


  *ice* :ice: ΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΛΙΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΝΙΓΕΙΣ :ice: *ice*

  Check out my youtube channel-> Logan IceGlare

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 172

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 118

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  🎃Fred-o Espresso🎃| 44

  Jenny | 39

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  | Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  Halloween_wizard101_de_2011_332bca339d827414cf3cc3c50c2c027f.png


  🎃 Φρεντ Νόμισμα Ιστορίας 🎃

  *myth* lvl 130 *myth*

  Αποτέλεσμα εικόνας για wizard101 halloween doodlesΕπισκεφθείτε το κανάλι μου για ταινίες, σειρές, διαγωνισμούς και πολλά ακόμα Σχετική εικόνα

  :flg_gr: :flg_gr: :flg_gr:

 • Erin EagleCaller | 179

  *balance* akzevs *balance* | 172

  :incPetStats:Mellow:incPetStats:| 151

  tasos444 | 119

  misdeed | 110

  ArhsGrothia | 52

  🎃Fred-o Espresso🎃| 44

  Jenny | 39

  :star_:Magician:star_: | 37

  theamazingbrian | 34

  <3 Ntalia <3 |11

  CrushRush |10

  Νicolas DragonDay | 10

  | Filippos | 10

  KSwtikouLA |6

  Umbraking | 6

  Zaizm | 4

  evstav | 2

  Spanaki | 1

  PlaVious|1

  Medusa| 1

  GREECE


  *ice* :ice:Λόγκαν Λάμση Παγετού lvl130 :ice: *ice*


  *death* :death:Κρις Άσμα Θανάτου lvl130 :death: *death*


  *storm* :storm: Νέιθαν Λάμψη Γερακιού lvl130 :storm: *storm*


  *ice* :ice: ΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΛΙΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΝΙΓΕΙΣ :ice: *ice*

  Check out my youtube channel-> Logan IceGlare